"Algemene voorwaarden"


De bedoeling van deze aankoop is om met een aantal whiskyliefhebbers over 10 jaar te kunnen genieten van whisky uit ons eigen vat. Ten tijde van de aankoop van het vat is deze whisky nog niet op de markt, en dat maakt het avontuur nog groter.
Het is niet de bedoeling van dit plan om geld te verdienen; het is voor de lol en het avontuur en ik verwacht ook dat de deelnemers in die geest meedoen.

Ik verplicht mij ertoe om mijn uiterste best te doen om over 10 jaar een vat whisky gebotteld en geëtiketteerd in Nederland te hebben staan. Ik heb overleg gevoerd met anderen die zelf ooit een vat gekocht hebben, de douane en de distilleerderijen om zoveel mogelijk onzekerheden uit te sluiten.

Tijdens deze 10 jaar kan er echter van alles gebeuren; zaken die zo goed mogelijk afgedekt zijn (o.a. aankoop via dedistilleerderijen Bruichladdich/Kilchoman zelf en verzekering, ook via Bruichladdich/Kilchoman). Toch kunnen er problemen ontstaan; ik probeer die zo goed mogelijk het hoofd te bieden, maar ik weet ook niet alles en vraag daar begrip voor. Zaken als de mate van verdamping heeft niemand in de hand, er is echter wel een ruime marge ingebouwd.

De specificaties van de casks liggen vast, en zullen niet zomaar aangepast (kunnen) worden. Deze specificaties zijn in overleg met Dirk & Kitty van Staden en Peter & Machteld van Holten vastgesteld. Mocht in de loop van de jaren blijken dat volgens kenners/vakbladen de whisky's in de vorm zoals wij die in gedachten hadden erg matig is, kan voor een andere botteling gekozen worden. Deelnemers worden daarvan op de hoogte gesteld.

Ik hou van de deelnemers een administratie bij met n.a.w. gegevens, emailadressen en telefoonnummers, en hou de deelnemers zo goed mogelijk op de hoogte van wat er met de whisky gebeurt. Ik doe dat via emails en via een website.

Alhoewel de certificaten bewijs van deelname zijn, wordt de centrale administratie van de eigenaars van de certificaten als leidend beschouwd. Alle gegevens worden genoteerd vanaf het moment van aankoop en de deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel zijn van de gegevens in de administratie van Frans Willems. Wijzigingen in de gegevens van de deelnemers kunnen worden doorgegeven via het speciaal daarvoor bestemde emailadres frans@caskplan.nl

Op het moment dat de flessen in Nederland aankomen, worden de deelnemers daarvan op de hoogte gesteld en moeten zij zelf zorgen voor het afhalen van de flessen. Ik kan ze per post versturen, maar zal de kosten daarvan declareren.

Belangrijk

De flessen worden nog een half jaar na het bericht van aankomst aan de deelnemers bewaard; als deelnemers dan nog niets van zich hebben laten horen, zullen ze aan derden te koop aangeboden worden. Bij een bericht van latere afhaal door een deelnemer, worden ze wel langer bewaard.

Meer informatie is te vinden op de volgende sites:
Site Bruichladdich:       www.bruichladdich.com
Site Kilchoman:            www.kilchomandistillery.com
Site Glengoyne:           www.glengoyne.com
Site Glenglassaugh:     www.glenglassaugh.com

Mocht je alles behalve dit certificaat kwijt zijn, dus mijn (email)adres en het adres van de website, zoek dan bij Google of Ilse op “caskplan”; dan heb je site gevonden en kun je mij ook weer achterhalen.

Slainte

Frans Willems