Caskplan 2004

Sinds een paar jaar is het via de site van Bruichladdich mogelijk om casks te kopen van Bruichladdich of van een tweede whisky van hen, de Port Charlotte. Het plan is om in 2004 (of begin 2005 afhankelijk van de beschikbaarheid) een cask te kopen, en deze over 10 jaar te bottelen en te importeren.

Wij hebben gekozen voor de aankoop van een barrel (200 liter) Port Charlotte. Dit is een behoorlijk rokerige whisky (uitgedrukt in fenolen (ppm) zit hij met 40 tussen de Laphroaig (35) en de Ardbeg (55) in). Een bijkomstigheid is dat de Port Charlotte al wel gemaakt wordt, maar over 3 jaar pas op de markt komt. Het avontuur van het deelnemen is nu wel duidelijk.

De specificaties van het vat dat wij kopen liggen vast; alleen als in de loop van de jaren door vakmensen/vakbladen wordt meegedeeld dat de whisky na 10 jaar niet te drinken is, kan er van afgeweken worden.
We gaan dus uit van een Port Charlotte, op een first-fill vat,10 jaar oud en afgevuld op 46% alcohol.

De werking van het caskplan

Uit het te kopen vat komen, nadat de Angel's Share is verdampt, ongeveer 300 flessen (omdat wij willen laten afvullen op 46%) van 0,7 liter. Wij willen het vat verdelen in participaties, zodat deelname laagdrempelig is. Door de totale geschatte kosten te delen door het geschatte aantal flessen komen wij tot de volgende verdeling:
een participatie heeft de prijs van € 60 en die geeft recht op 3 flessen over 10 jaar. Dat is inclusief botteling, etikettering en accijnzen en BTW.
Mocht u later in willen stappen, en er zijn certificaten te koop, dan kan dat. De prijzen worden wel vanaf 2004 jaarlijks geïndexeerd, omdat in de prijs rekening is gehouden met rente-opbrengsten gedurende de 10 jaar. Peildatum is 1 januari en de jaarlijkse verhoging € 5,-.

Hoe nu verder?

Deelname kan alleen door (een veelvoud van) € 60,- over te maken op postbankrekening 5448283 t.n.v. FHJ Willems, Haarlem o.v.v. Caskplan 2004. Als u daarna uw n.a.w. gegevens mailt naar frans@caskplan.nl , bent u deelnemer.
Rond de aankoop van het vat zullen wij certificaten van deelname uitgeven, een administratie bijhouden van de deelnemers en zal ook een website de lucht ingebracht worden met daarin onder andere aankoopbevestiging, casknummer, webcam van Bruichladdich en ander nieuws. Er is inmiddels al een speciaal emailadres, frans@caskplan.nl aangemaakt voor adreswijzigingen.

Belangrijk

Adreswijzigingen zijn de verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf, en de flessen worden alleen meegegeven aan degene op wiens naam de certificaten staan. Als deze rechtspersoon niet meer bestaat of in leven is, worden de flessen meegegeven aan degene die in de rechten treedt. Op het moment dat de flessen binnen zijn wordt iedereen daarvan op de hoogte gesteld; de flessen worden dan nog 6 maanden bewaard, en daarna worden de niet-opgehaalde exemplaren verkocht.

Over 10 jaar

Daarna begint het grote wachten; wij hebben gekozen voor een rijpingsperiode van 10 jaar. Daarna worden de flessen ter plaatse gebotteld en ge-etiketteerd en vervolgens naar Nederland vervoerd. De accijns wordt betaald en de flessen zijn klaar om afgehaald te worden.  

Vragen en informatie

Vragen kunt u mailen naar frans@caskplan.nl